תפזורת - לחג השבועות
דף הבית >>חג השבועות >> תפזורת

תפזורת לחג השבועות

בתפזורת מסתתרים 21 מילים ומונחים הקשורים לחג השבועות
המילים רשומות מימין לשמאל, משמאל לימין, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה ובאלכסון. הקיפו את המילים
העזרו במאגר שמתחת לתפזורת

ה ח ק ג ח מ י נ י מ ה ת ע ב ש
ב ג י ח ס ד ח מ פ א ח ג ה ג ח
א ה ש ג מ ל ג ד ל כ ל ה י צ נ
ת ש ו ה ג ו מ ג י ל ת ר ו ת ש
ב ב ט ב י ל ת ע ל י ב ס נ ת ב
י ל ב י ו ת נ פ ת ח ק י ח ח ת
כ י י כ ר ע ת ת ו ל ש נ נ ג ו
ו מ ר ו ת ח ו י נ ב ו י ל ה נ
ר מ ק ר ס א ר ג ה ב ב ג ח ש ח
י ס פ י ר ת ה ע ו מ ר י כ ב ג
מ א ב מ נ מ ד ס ב ל ל ק ט ו ד
ה ח י ח ב צ ו ע ה מ ק ט פ ע ה
ת ג מ ו י ל צ י ע ב ה ט ר ו פ
ת ו ע ו ב ש ל י ל נ ו ק י ת ר
ע ז נ ה ב ע ח ג ה ק צ י ר ב ע
מושגים נוספים מצוות החג מנהגי החג שמות החג
גיורת מגילת רות מאכלי חלב חג השבועות
הר סיני שבתון תיקון ליל שבועות חג הביכורים
לקט עליה לרגל קישוט בירק חג הקציר
פאה הבאת ביכורים שבעת המינים חג מתן תורה
נעמי ספירת העומר
ערפה
בועז
חסד

Leading Cloud Surveillance service

Leading Enterprise Cloud IT Service Since 2003

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.