חג שמח >> יום העצמאות >> מתי יחול יום העצמאות
באיזה ימים יחול יום העצמאות.לפי החוק יום העצמאות חל ביום ה' באייר
.לפי כללי הלוח העיברי התאריך ה' באייר יכול לחול אך ורק בימים שני, רביעי, שישי ושבת
מכיוון שיום העצמאות אינו חג דתי ניתן להזיזו בקלות יחסית .לכן, במידה וה' באייר יחול ביום שישי או שבת - יום העצמאות יוקדם ליום חמישי
:לפני כמה שנים התוספה לחוק תוספת האומרת
אם ה' באייר יחול ביום שני יום העצמאות ידחה ליום שלישי
כדי שטיקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל לא יתקימו במוצאי שבת

כך שרק אם יום ה' באייר יחול ביום - רביעי יום העצמאות יחגג בתאריך המקורי


חג שמח
המנון המדינה, מדינת ישראל, דגל הלאום, דגל המדינה, יום העצמאות, מגילת העצמאות, התקוה, התיקוה

Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.