דף הבית >> יום ירושלים >>שמות ירושלים


שמותיה של ירושלים


1. אבן-מעמסה (זכריה, יב- 3
2. אהליבה (יחזקאל, כג- 4, פירוש רד''ק
3. אור-העולם (ילקוט שמעוני, תהילים – כג
4. אם (ילקוט שמעוני, דברים כג- 7
5. אפרתה (תהילים, קלב-6, המדרש הגדול, ויגש מו, ח).
6. אריאל (ישעיה, כו- 1
7. ארמון (ירמיה, ל- 18; המדרש הגדול, ויגש, מו, ח
8. אשת נעורים (ישעיה, נו ; המדרש הגדול, מו, ח
9. בחורה (מל''א, יד- 21; אבות דרבי נתן ב, מג
10. בית אל (בראשית לה- 15
11. בירה (דה''א, כט, 1-19 ; ירושלמי, פסחים ז. ח; בבלי, יומא, ב, א
12. בית תפילה (ישעיה, נו- 7
13. במות (מיכה, א- 5
14. בעולה (ישעיה, סב, 4, אבות דרבי נתן לט
15. בעל המון (שיר השירים, ח- 11
16. בשן (תהילים, סח- 16, המדרש הגדול, ויגש, מו, ח
17. בתולה (ירמיה, לא- 4; המדרש הגדול, ויגש מו, ח
18. גבעת הלבונה (שיר השירים, ד- 6; המדרש הגדול, שם
19. גולה (ישעיה, מט, 21; המדרש הגדול, שם
20. גיא חזון (ישעיה, סה, 18
21. גילה (ישעיה, סה, 18
22. גלעד (ירמיה, כב- 6; המדרש הגדול, שם
23. גן אלהים (ישעיה, נא- 3; המדרש הגדול, שם
24. דלתות העמים (יחזקאל, כו- 2
25. דרושה (ישעיה, סב, 11-12
26. דרום (יחזקאל, כא- 2
27. ההר הטוב (דברים, ג- 25; ספרי פינחס, קלד
28. ה' יראה (בראשית, כב- 14
29. העיר (ירמיה מא- 4; לב- 24
30. ה' צדקנו (ירמיה ג- 16
31. הקריה (מל''א א 41-44
32. הראל (יחזקאל, מח- 35
33. הר גבוה (ישעיה, מ- 9; המדרש הגדול, שם
34. הר חמד (תהילים, סח- 17
35. הר מרום ישראל (יחזקאל, כ- 40
36. הר מועד (ישעיה, יד- 13
37. הר קודש (תהילים, מח, 2; יואל, ד- 17
38. הר שמה (יחזקאל, מח- 35; בבלי, בבא בתרא, כח-עב
39. חגוי הסלע (שיר השירים, ב- 14; זוהר, א פד-פה
40. חדרך (זכריה ט- 1; המדרש הגדול, ויגש מו, ח
41. חומות (ישעיה, נו- 5
42. חיים (ישעיה, ד- 3; יחזקאל, לב- 25; פרקי דרבי נתן (א) לד
43. חפציבה (ישעיה, סב- 4; אבות דרבי נתן (ב) לט
44. טבור הארץ (יחזקאל ה- 5, פירוש רש''י ועוד
45. יבוס (יהושע, יח- 28; ועוד
46. ידידות (ירמיה, יב- 7 תהילים, פד- 2
47. יושבת העמק (ירמיה, כא- 13
48. יער הבציר (זכריה, יא- 2; אבות דרבי נתן (א) ד (ב) ז; ילקוט שמעוני, ב, תקעה
49. יער הנגב (יחזקאל כא- 2
50. יפה נוף (תהילים, מח- 3
51. ירכתי צפון (תהילים, מח- 3
52. כלה (ישעיה, סא- 10
53. כלילת יופי (איכה, ב, 15; תהילים נ- 2
54. כסא ה' (ירמיה, ג- 17
55. כרמל (ישעיה, לב- 16
56. לבנון (ירמיה, כב- 6; המדרש הגדול, ויגש
57. מגדל עדר (מיכה, ד- 8
58. מוראה (צפניה, ג- 1
59. מוריה (בראשית, כב- 12, המדרש הגדול, ויגש, מו-ח
60. מנוחה (דברים, יב- 9; תהילים קלב- 8; 13-14; תוספתא, זבחים יב; ועוד
61. מקדש (מדרש תלפיות, עמ' 251; ישעיה ד- 3
62. נוה שאנן (ישעיה, לג- 20
63. נחלה (דברים, יב- 9
64. נצח (דה''א, כט- 11; בבלי, ברכות, נח, א
65. סורה (ישעיה, מט- 21; המדרש הגדול, ויגש, מו, ח
66. סף רעל (זכריה, יב- 2
67. עדן (ישעיה, נא- 3; המדרש הגדול, ויגש מו, ח
68. עין העולם (בראשית רבה, סג, יד
69. עיר אלהים (תהילים, מו- 5; ועוד
70. עיר דוד (שמ, ב ה, 7-9
71. עיר האמת (זכריה, ח- 3
72. עיר הומיה (ישעיה, כב- 2
73. עיר היונה (צפניה, ג- 1
74. עיר הקודש (ישעיה, נב- 1; נחמיה, יא- 1
75. עיר הצדק (ישעיה, א- 26
76. עיר יהודה (מל''ב, יד- 20; דה''ב,כה- 25
77. עיר לא נעזבה (ישעיה, סב- 12
78. עיר עוז (ישעיה, כו- 1
79. עיר פרזות (זכריה, ב- 8
80. עיר קברות אבותי (נחמיה, ב- 5
81. עיר שחוברה לה יחדיו (תהילים, קכב 3
82. עיר של זהב (משנה, שבת ו, א
83. עקרה (ישעיה, נד- 1
84. צאן (יחזקאל, לו- 28
85. צואר (ישעיה, ח- 8; זוהר, א, וישלח
86. צור המישור (ירמיה, כא- 13
87. ציון (תהילים, פז, ב; ירושלמי ד, ב; ועוד
88. צלע האלף (יהושע, יח- 28; ספר זרובבל, בית המדרש ב, עמ' 57
89. קדוש ישראל (ישעיה, ס- 14
90. קריה נאמנה (ישעיה, ס- 14
91. קריה נשגבה (ישעיה, ס- 14
92. קריה עליזה (ישעיה, כב 2; לב- 13
93. קריה חנה דוד (ישעיה, כט- 1
94. קרית מועד (ישעיה, לג- 20
95. קרית מלכיאל (בשירו של רבי יעקב ספיר לכבוד משה מונטיפיורי ב- 1849
96. קרית מלך רב (תהילים, מח- 3
97. קרית משוש (ירמיה, מט- 25
98. קרתא דא שפירא (קריה של יופי- כינוי שטבע המשורר ר' ישראל נג'ארה בשירו ''יה ריבון עלם עלמיא'' מהמאה השש-עשרה
99. קריתה מרדתא (עיר מרדנית- עזרא, ד- 12
100. רבתי בגויים (איכה, א- 1
101. רבתי עם (איכה, א- 1
102. שלם (בראשית, יד- 18; תהילים, עו- 3
103. שדי יער (תהילים, קלב- 6
104. שער בת רבים (שיר השירים, ז- 5
105. שרתי במדינות (איכה, א
Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.