דף הבית >> תעניות

תעניות ציבור
כה אמר ה' צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי
.וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה
.ולמעדים, טובים; והאמת והשלום, אהבו
(זכריה ח,יט)

מן המקורות
ציטוטים מן התנ"ך
הקשורים לתעניות ציבור
מן המקורות

קישורים
קשורים לאתרים
הקשורים לתעניות ציבור
קישורים

צום גדליה
הסבר על מהות התענית
ועל גדליה בן אחיקם
צום גדליה

עשרה בטבת
ציטוטים מן התנ"ך
הקשורים לתעניות ציבור
עשרה בטבת

תמונות הקשורות לתעניות
תמונות לתעניות
כותל
בית המקדש מצור ועוד תמונות

לוחות שנה
לוחות שנה עיבריים
הניתנים להורדה
לוחות שנה

.חמישה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, וחמישה בתשעה באב
:בשבעה עשר בתמוז
,נשתברו הלוחות
,ובטל התמיד
,והובקעה העיר
,ושרף אפסטמוס את התורה
;והעמיד צלם בהיכל

:בתשעה באב
,נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ
,וחרב הבית בראשונה, ובשנייה
,ונלכדה בית תור
.ונחרשה העיר

.משנכנס אב, ממעטין בשמחה
.שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה--אסורים מלספר, ומלכבס; ובחמישי, מותרין מפני כבוד השבת
.ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין, לא יאכל בשר, ולא ישתה יין; רבן שמעון בן גמליאל אומר, ישתה
.רבי יהודה מחייב בכפיית המיטה, ולא הודו לו חכמים

דואר
yakov.niaz@gmail.com
עודכן לאחרונה בתמוז תשפ"ג...

Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.