דף הבית >> פסח

סדר פסח

קדש
. קידוש וברכותיו - כוס ראשונה

ורחץ
,נטילת ידיים לכרפס

כרפס
,טיבול הכרפס ואכילתו בברכה
,אף על פי שעיקר עניינו קשור עם אכילת המרור

יחץ
.חציית המצה האמצעית - כדי להתמיה את התינוקות
מקדימים אותם מיד לאחר הקידוש כדי לעשותם הקדמה
'ל'והגדת לבנך

מגיד
.קריאת ההגדה, כוס שנייה, סדר ראשון של הלל וברכת הגאולה

רחצה
נטילת ידיים לסעודה

מוציא
בירכת המוציא

מצה
אכילת מצת מצווה
.'בירכתה - על אכילת מצה

מרור
אכילת מרור - שהיא מעיקרי דיני הלילה
.בירכתה - אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור

כורך
כורך מצה ומרור ואוכלם עתה יחד כדי לעשות זכר
,למצה ומרור כפי שהיו נאכלים בזמן שבית המקדש היה קיים

שולחן עורך
.סעודת החג

צפון
אפיקומן, שעניינו ודינו לבוא בסוף כל הסעודה
.כדי שיישאר טעם מצה בפה

ברך
.ברכת המזון שלאחר הסעודה וכוס שלישית

הלל
(השלמת ההלל והלל הגדול עם ברכת השיר ('נשמת כל חי' וברכה בסופה
,שבסיומם, וכוס הרביעית והאחרונה מארבע הכוסות
,ברכה אחרונה על היין

נרצה
.פיוטים, שיר השירים - עד שתחטפנו שינהדף הבית סדר ליל פסח
חידונים
הגדה של פסח
מתכונים
קישורי פסח
שירי פסח
עשר המכות
תפזורת לפסח
תמונות לפסח
ספירת העומר
ברכת האילנות
תרופות כשרות לפסח
עירוב תבשילין
תרופות כשרות לפסח
אחר מי יודע - בערבית


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.