דף הבית >>ראש השנה >>סדר ליל ראש השנהסדר ליל ראש השנה

תמרים
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו

רוביא - לוביא
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שירבו זכויותינו ותלבבנו

כרתי
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שיכרתו אויבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו

סלק
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שיסתלקו אויבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו

קרע - דלעת
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שתיקרע רוע גזר דיננו. ויקראו לפניך זכיותינו

רימון
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שנהיה מלאים מצוות כרימון

תפוח בדבש
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה
מראשית השנה עד אחרית השנה

ראש
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שנהיה לראש ולא לזנבחג שמח דף הבית

סדר ליל ראש השנה

מן המקורות

ראש השנה - יום הדין

לוחות שנה

קישורים

מעשה ברבי אמנון - ונתנה תוקף

לשמוע קול שופר

תמונות

מתכונים

.

Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.