דף הבית >>ראש השנה >>תקיעת שופר
תקיעת שופר

.סדר תקיעות, שלש, של שלש שלש
.שעור תקיעה כשלש תרועות
.שעור תרועה כשלש יבבות
.תקע בראשונה, ומשך בשניה כשתים, אין בידו אלא אחת
מי שברך ואחר כך נתמנה לו שופר
.תוקע ומריע ותוקע שלש פעמים
.כשם ששליח צבור חיב, כך כל יחיד ויחיד חיב
.רבן גמליאל אומר, שליח צבור מוציא את הרבים ידי חובתן

מסכת ראש השנה ד,ט


קיצור הלכות שופר מתוך משנה תורה לרמב"ם

מצות עשה של תורה, לשמוע תרועת השופר בראש השנה
(שנאמר "יום תרועה, יהיה לכם" (במדבר כט,א
ושופר שתוקעין בו, בין בראש השנה בין ביובל הוא קרן הכבשים הכפוף

שיעור השופר כדי שיאחזנו בידו, וייראה לכאן ולכאן

דיבק שברי שופרות עד שהשלימו לאחד, פסול
ציפהו זהב מבפנים, או במקום הנחת הפה פסול

הכל חייבין לשמוע קול שופר, כוהנים לויים וישראליים וגרים ועבדים משוחררים
אבל נשים ועבדים וקטנים, פטורין

יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, אין תוקעין בשופר

כמה תקיעות חייב אדם לשמוע ביום טוב של ראש השנה? תשע תקיעות
... תרועה זו האמורה בתורה, נסתפק לנו בה ספק ... , ואין אנו יודעין היאך היא
נמצא מניין התקיעות, שלושים כדי להסתלק מן הספק


:ברכות השופר
ברוך אתה ... אשר קידשנו במצוותיו וציונו לשמוע קול שופר
ברוך אתה ... שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה

לשמיעת תקיעת שופר


:חומר נוסף אודות תקיעת שופר ניתן למצא כאן


דף הבית

סדר ליל ראש השנה

מן המקורות

ראש השנה - יום הדין

לוחות שנה

קישורים

מעשה ברבי אמנון - ונתנה תוקף

לשמוע קול שופר

תמונות

מתכונים


.

Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.