פורטל סל שיקום


לכניסה לפורטל
כניסה

פורטל סל שיקום נועד למילוי טפסים ע"י גורמים שונים לצורך הגשת בקשה לועדת סל שיקום של משרד הבריאות
הפורטל אמור להחליף את "חוברת סל שיקום" שריכזה את טיפסי הפניה לסל שיקום של משרד הבריאות
ניתן לפנות לועדת סל שיקום רק כאשר לפונה יש אישור על 40% נכות נפשית מביטוח לאומי

הסבר מתוך המדריך למשתמש - פורטל סל שיקום

ארבעה גורמים מעורבים בתהליך

גורם מפנה – ניהול התהליך והקמת יתר הגורמים בתהליך בפורטל סל שיקום
פונה – המשתקם שעבורו מבוקש השירות
בן משפחה של הפונה
רופא פסיכיאטר של המשתקם בפנייה

הגורם המפנה מקים בפורטל סל שיקום את הפנייה לקבלת סל השיקום, ומזין את פרטי הפונה, בן המשפחה והפסיכיאטר

לאחר פתיחת הפנייה, המערכת של משרד הבריאות תשלח הודעה לכל הגורמים על אודות פתיחת הפניה, ועל האפשרות למלא את השאלונים הנדרשים


לכניסה לאתר יש ללחוץ כניסה

!לתשומת לב
לפני הכניסה לפורטל סל שיקום יש להזדהות במערכת ההזדהות הממשלתית

כניסה לפורטל

מדריך למשתמש בפורטל סל שיקום

פורטל סל שיקום
משרד הבריאות


.

Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.