דף הבית >>חג השבועות >> תפזורת

תפזורת לחג השבועות

בתפזורת מסתתרים 21 מילים ומונחים הקשורים לחג השבועות
המילים רשומות מימין לשמאל, משמאל לימין, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה ובאלכסון. הקיפו את המילים
העזרו במאגר שמתחת לתפזורת

ה ח ק ג ח מ י נ י מ ה ת ע ב ש
ב ג י ח ס ד ח מ פ א ח ג ה ג ח
א ה ש ג מ ל ג ד ל כ ל ה י צ נ
ת ש ו ה ג ו מ ג י ל ת ר ו ת ש
ב ב ט ב י ל ת ע ל י ב ס נ ת ב
י ל ב י ו ת נ פ ת ח ק י ח ח ת
כ י י כ ר ע ת ת ו ל ש נ נ ג ו
ו מ ר ו ת ח ו י נ ב ו י ל ה נ
ר מ ק ר ס א ר ג ה ב ב ג ח ש ח
י ס פ י ר ת ה ע ו מ ר י כ ב ג
מ א ב מ נ מ ד ס ב ל ל ק ט ו ד
ה ח י ח ב צ ו ע ה מ ק ט פ ע ה
ת ג מ ו י ל צ י ע ב ה ט ר ו פ
ת ו ע ו ב ש ל י ל נ ו ק י ת ר
ע ז נ ה ב ע ח ג ה ק צ י ר ב ע
מושגים נוספים מצוות החג מנהגי החג שמות החג
גיורת מגילת רות מאכלי חלב חג השבועות
הר סיני שבתון תיקון ליל שבועות חג הביכורים
לקט עליה לרגל קישוט בירק חג הקציר
פאה הבאת ביכורים שבעת המינים חג מתן תורה
נעמי ספירת העומר
ערפה
בועז
חסד

Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.