מן המקורות<< טו בשבט << דף הבית
מן המקורות


וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל פַּלְגֵי מָיִם
אֲשֶׁר פִּרְיוֹ יִתֵּן בְּעִתּוֹ וְעָלֵהוּ לֹא יִבּוֹל
וְכֹל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה יַצְלִיחַ

'תהילים א' ג

***

אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן
אֶרֶץ זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ

'דברים ח' ח


***

וְכִי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ וּנְטַעְתֶּם כָּל עֵץ מַאֲכָל
וַעֲרַלְתֶּם עָרְלָתוֹ אֶת פִּרְיוֹ שָׁלֹשׁ שָׁנִים יִהְיֶה לָכֶם עֲרֵלִים לֹא יֵאָכֵל

וּבַשָּׁנָה הָרְבִיעִת יִהְיֶה כָּל פִּרְיוֹ קֹדֶשׁ הִלּוּלִים לַיהוָה

וּבַשָּׁנָה הַחֲמִישִׁת תֹּאכְלוּ אֶת פִּרְיוֹ לְהוֹסִיף לָכֶם תְּבוּאָתוֹ
אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם

'ויקרא יט' כג'-כה

***

שלש מצוות נאמרו כאן:
א. ביאת הארץ
ב. לנטוע כל עץ מאכל לשבח הארץ
ג. לנהוג שנים של ערלה
עוד ירמוז באומרו "וכי תבואו אל הארץ" - שתהיה כוונת הביאה
לארץ לחיבוב ולחשק הארץ הקדושה, אשר בחר ה' בה, "הר ה' " שמה
ואמר כי אין כוונת דיבור זה להחליט המניעה מהשתדל בישוב הארץ
אלא - ונטעתם
ואולי שרומז באמרו "עץ מאכל" על בני תורה, שגם הם נקראו נטעים
ויצו שתהיה עיקר הכנת הארץ לנטוע בה עץ מאכל, שהם בני תורה
כי אוירה של ארץ ישראל מחכים ומטהר הנפש

,רבי חיים בן עטר
אור החיים, על התורה


***

:אַרְבָּעָה רָאשֵׁי שָׁנִים הֵם
בְּאֶחָד בְּנִיסָן רֹאשׁ הַשָּׁנָה לַמְּלָכִים וְלָרְגָלִים

בְּאֶחָד בֶּאֱלוּל רֹאשׁ הַשָּׁנָה לְמַעְשַׂר בְּהֵמָה
רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים, בְּאֶחָד בְּתִשְׁרֵי

בְּאֶחָד בְּתִשְׁרֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה לַשָּׁנִים וְלַשְּׁמִטִּין וְלַיּוֹבְלוֹת, לַנְּטִיעָה וְלַיְרָקוֹת

בְּאֶחָד בִּשְׁבָט, רֹאשׁ הַשָּׁנָה לָאִילָן, כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמַּאי
בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים, בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר בּוֹ

'מסכת ראש השנה פרק א משנה א

***

משל לאדם שהיה הולך במדבר
והיה רעב ועיף וצמא
ומצא אילן שפירותיו מתוקין
וצלו נאה ואמת המים עוברת תחתיו
אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו
וכשביקש לילך אמר: אילן, אילן, במה אברכך
אם אומר לך שיהו פירותיך מתוקין
הרי פירותיך מתוקין
שיהא צילך נאה
הרי צילך נאה
שתהא אמת המים עוברת תחתיך
הרי אמת המים עוברת תחתיך
אלא יהי רצון
שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך.

תלמוד בבלי, מסכת תענית ה' ע"ב

***

עתידים כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות.

תלמוד בבלי, מסכת כתובות קי"ב ע"ב


***

רבי אמר לר' פרידא
האין אתה מראה לי את אשכולות שבכרמך
אמר לו: כן.
יצא להראות לו,
הביט מרחוק וראה כעין שור בין הגפנים.
:אמר לו
?אין השור הזה מחבל את הכרם
אמר לו:
השור הזה שאתה רואה - אשכול הוא
תלמוד ירושלמי, פאה ז


***

אמר ר' סימון:
אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע
שמכה אותו ואומר לו: גדל!

בראשית רבה פר' י'***

כל האילנות כאילו משיחין אלו עם אלו;
כל האילנות כאילו משיחין עם הבריות;
כל האילנות - להנאתן של הבריות נבראו.

בראשית רבה פר' י"ג


***

דע לך כי כל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד, ניגון העשבים
לפי העשבים ולפי המקום שהוא רועה שם,
כי כל עשב ועשב יש לו שירה,
ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה.
אם הייתי זוכה לשמוע את קול השירות
והתשבחות של העשבים,
איך כל עשב ועשב אומר שירה לשם יתברך,
בלי תמיהה ובלי שום מחשבות זרות,
ואינם מצפים לשום תשלום גמול!
כמה יפים ונאים כששומעין השירה שלהם!
וטוב מאוד ביניהם לעבוד את ה' ביראה.
תיכף כשאדם מתעורר להשתוקק לארץ ישראל,
אזי כפי התעוררותו ותשוקתו,
נמשכת עליו הארה מקדושת ארץ ישראל.

ר' נחמן מברסלב***

"כל מערכת ימי החיים של האדם הם תמיד בבחינת זריעה
למה שעתיד לצמוח. ועל כן הוא נקרא בשם "אדם" על שם
האדמה.. שכן כל שבחה של האדמה הוא מצד הגידול
והצמיחה הבאים ממנה. וכשם שכל מה שצומח מן האדמה יש
בתוכו זרע שזורעין אותו ושוב מעלה צמחים וגידולים
חדשים, כן גם האדם, כל מה שממציא על ידי טהרת מחשבתו
וכושר מעשיו, בגדר זריעה הוא, שממנה עתידים לצמוח
ולפרוח גידולים חדשים עד אין סוף... "

מי מרום, חלק ה
הרב חרל"פדף הבית
טו בשבט
סדר טו בשבט
מן המקורות לטו בשבט
משמעות טו בשבט
שעשועים לטו בשבט
תמונות לטו בשבט
פירות טו בשבט ללא תולעים
תפילה לאתרוג נאה

Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.