ראש השנה חג הסוכות חנוכה טו' בשבט פורים ספירת העומר פסח שבועות תעניות

לחץ * לחוץ * נלחץ * עצבני * מעוצבן <=> רוגע * רגוע* שקט * תרפיה * נועם

הכלי החדש להפחתת לחצים
בעבודה, בבית ובכל מקום


:הוראות הפעלה

פתח את הקישור והדפס

מקם את הדף המודפס על משטח קשה

עקוב אחר ההוראות הכתובות בתוך הריבוע האמצעי

בצע בתדירות גבוהה עד שהלחץ יפחת


ראש השנה חג הסוכות חנוכה טו' בשבט פורים ספירת העומר פסח שבועות תעניות
eXTReMe Tracker

Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.