חג שמח >> סוכות >>דיני סוכה - חג הסוכות
דיני סוכהמידות הסוכה


גובה:
מקסימום עשרים אמה* (9.6 מטרים)
מינימום עשרה טפחים* (80 סנטימטר).
סוכה גבוהה מעשרים אמה* או נמוכה מעשרה טפחים* - פסולה.

אורך / רוחב:
אורך מנמלי שבעה טפחים*, וכן רוחבה שבעה טפחים*.
פחות משבעה על שבעה - הסוכה פסולה.
רחבה פחות משבעה טפחים, אפילו ארוכה הרבה - פסולה,
עד שיהיו לפחות שבעה טפחים באורך ולפחות שבעה טפחים ברוחב.

באורך הסוכה וברוחבה - יש שיעור מנמום, כלומר שבעה טפחים לפחות,
אבל אין שיעור מקסימום.
לכן, עשה סוכתו אפילו מאה אמות או יותר - כשרה, ובלבד שיסככנה כהלכה.

סוכה ישנה

סוכה שלא נעשית לשם מצוות החג - כשרה, ובלבד שנעשית לצל.
ואם נבנתה שלושים יום לפני החג או יותר ושלא לשם החג - זו סוכה ישנה ופסולה.
כדי להכשירה צריך לחדש בה דבר (בסכך) עכשיו, לשם מצוות סוכה.

סוכה שאינה שלי

יוצאים בסוכה שאולה.
ולכן, מי שלא עשה סוכה - יכול לצאת ידי חובתו בסוכתו של חברו.
אבל אין יוצאים בסוכה גזולה.
ולכן אין להעמיד סוכה ברשות הרבים במקום שמצויים בו עוברים ושבים,
לפי שזה כגוזל את הקרקע השייכת לכל אנשי העיר והמדינה.

דפנות הסוכה

הסוכה צריכה 3 ( בתנאים מסוימים 2.5 ) דפנות יציבות שאינן נעות ברוח מצויה.
הדפנות יכולות להיבנות מכל חומר כולל ברזל ביטון וכדו' למעט שעטנז.


הסכך

הסכך יכול להיות אך ורק מן הצומח שלו נעשה בו שימוש ככלי.
למשל: ענפי עץ, פסי עץ, קני סוף, מחצלות סכך שנעשו לצורך סיכוך.
עצים או מחצלות שנעשה בהם שימוש פוסלים את הסוכה
למשל: עצים שפורקו ממיטה או מחצלת שנעשתה לישיבה או לשכיבה.


עצי הסוכה, בין הסכך ובין הדפנות, אסורים בהנאה כל שמונת ימי החג,


*טפח 8 = ס"מ לשיטת הרב חיים נאה או 9.6 לשיטת החזון איש


חג שמח

דיני הסוכה

דיני ארבעת המינים

מקורות

קישורים

כרזות לסכה

תמונותLeading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.